Make your own free website on Tripod.com

Klikk på bildet for å se det i stor målestokk.
Holla
Glimt fra menighetslivet
I Holla             I Helgen
Menighetens 3 kirker.
Holla Kirke - sydsiden 2000
Holla church from the south - 2000

Foto: Kieth Denton
Holla Kirke - sydsiden 2000
Holla Kirke - nedenfra 2000.
Holla Kirke - nedenfra 2000.
Hengeasken nedenfor Holla Kirke.


Foto: Haldis K. Sagaas Buverud.
Hengeasken nedenfor Holla Kirke
17 Mai 1999.

Foto: Haldis K. Sagaas Buverud.
17 Mai 1999.
Chris på orgelkrakken i Holla Kirke

Foto: Eivind Martinsen.
Chris på orgelkrakken i Holla Kirke
Høstakkefest i Holla Kirke.
Holla church before Harvest Festival.

Foto: Eivind Martinsen.
Høsttakkefest - Holla kirke.
Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1998.
Church ready for school Easter visit - 1998.

Foto: Marilyn Simundson, Palm Beach Gardens, FL, US.
Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1998.
Church ready for school Easter visit - 1998.
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.
Klokken har denne inskripsjon:
      Anno 1947 støpt til Holla kirke. Soli Deo Gloria;
      Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love deg
      Kall oss til Guds kjærlighet  -  kall oss inn til Jesu fred.
Verger/Caretaker with the bell from 1947.
Foto: Marilyn Simundson, Palm Beach Gardens, FL, US.
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.
Holla Kirke mot vest, inngangspartiet.
Holla church from the west.

Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke mot vest, inngangspartiet
Holla Kirke, orgelgalleri med piper.
Organ in Holla church.

Foto: Chris Denton

Holla Kirke, orgelgalleri med piper.
Holla Kirke, mot orgelgalleri før oppussing.
Interior looking west, before restoration.

Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke, orgelgalleri med piper.
Holla Kirke en vinterdag.
Church in Winter.
Foto: Chris Denton.
Holla Kirke en vinterdag.
Holla Kirke 1. juledag 1998.
Christmas Day 1998.
Foto: Chris Denton.
Holla Kirke 1. juledag 1998.
Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø.
South side of church - view towards lake.

Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø.
South side of church - view towards lake.
Foto: Eivind Martinsen.
Alterpartiet i Holla Kirke i julen.
Bildet er tatt før opppussingen til jubileet 1992.
Chancel at Christmas - before restoration.
Foto: Eivind Martinsen.
Alterpartiet i Holla Kirke i julen.
Interiørdetaljer i Holla Kirke (1).
Interior photos of Holla church (1).

Foto: Jakob Knudsen.
Interiørdetaljer i Holla Kirke (1).
Interiørdetaljer i Holla Kirke (2).
Interior photos of Holla church (2).

Foto: Jakob Knudsen.
Holla Kirke, interiørdetaljer 2
Fra arbeidet  i Holla Kirke før 125-års jubiléet i 1992.
Restoration work before the 125th anniversary celebrations in 1992.
Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke oppussing.
Kirkegården nedenfor Holla Kirke.
Graveyard of Holla church.
Foto Jacob Knudsen.
Kirkegården nedenfor Holla Kirke,
Holla Kirke interiør 1983.
Holla Kirke interiør 1983.
Vinterbilde av Holla Kirke fra 1970.
Holla church in the winter of 1970.
Bildet er fotografert og utlånt av Finn Reistad.
Holla Kirke vinterbilde 1970.
Holla Kirke i 1960.
Holla church in 1960.

Bildet er fotografert og utlånt av Arvid Høgvoll.
Holla Kirke i 1960.
Holla Kirke
                     - mot "Gleden".
                     - view towards "Gleden".

                     - mot "Hått".
                     - view towards "Hått".

Holla Kirke - mot
                     - utsikt mot Øra 1963.
                     - view towards Øra in 1963.
                     - kirkebakken 1952.
                     - 'kirkebakken' in 1952.
Holla Kirke - utsikt mot Øra 1963

Holla Kirke - kirkebakken 1952
17 Mai 1942.
Bildene er tatt etter gudstjenesten.
Dette var siste gudstjeneste prest
Hartvig C. Gjesdal holdt før han ble
forvist og måtte forlate Holla.

Photographs taken after National Day celebration service in Holla church 17.5.42 - the last service Priest Hartvig C. Gjesdal took before the Nazis ordered him to leave Holla.

Orginalfoto er utlånt av Helga Jørgensen
17 Mai 1942.

17 Mai 1942.

17 Mai 1942.

17 Mai 1942.
Holla Kirke - tårnet blir her belagt med nytt kobber, ca 1920.
Holla church c.1920 - new copper cladding on steeple.
Orginal utlånt av Bjarne Lia.

Holla Kirke -nytt kobber på tårnet, ca 1920
Holla Kirke. Arbeid igang med å sette inn vinduet ved prekestolen. ca. 1910.

Holla church c.1910 during the insertion of a new window near the pulpit.

Anton Valle  var prest.
Holla Kirke ca 1910.j

Holla Kirke 1895.
Denne presentasjonsmåten var meget vanlig rundt århundreskiftet, og finnes fra de fleste kirker i Norge i flere variasjoner.
Prestene:
Til venstre: sokneprest Julius Riddervold.
Til høyre:     kappelan     Nils Kjær.

Holla church in 1895.
This form of photographic presentation was common in Norway at around the turn of the century, and is found in many variations. Priests:
On left: Vicar - Julius Riddervold.
On right: Curate - Nils Kjær.

Orginalen utlånt av Aud Køller.
Kirkebilde med s.prest Riddervold og kappelan Kjær.
Holla Kirke, interiør, ca 1895
Holla Kirke ca 1895
Ulefoss med Holla Kirke ca 1875.
Ulefoss and Holla Church c. 1875.
Ulefoss med Holla Kirke ca 1875.
Webmaster: