Make your own free website on Tripod.com
Agder Bispedømme
Kirker i Andebu kommune   
Askim kapell og Askim kirke   
Askim Menighet
Olavskirken på Avaldsnes   
Balestrand, Den norske kyrkja
Bamble prestegjeld
Bergen kirkelige fellesråd
Mariakirken i Bergen   
Birkeland menighet
Bjørgvin bispedømme
Bolsøy prestegjeld
Borg Bispedømme
Borge og Torsnes prestegjeld
Borgundbladet
Borgund Stavkyrkje
Borre menighet
Borre Prestegård/Borre kirke
Bragernes Menighet
Bryn menighet
Bykle Kyrkje
Bærum kirkelige fellesråd
Bø kyrkjelyd
Bø og Malnes menighet
Dolstad menighetsråd - Mosjøen
Drammen kirkelige fellesråd
Drangedal prestegjeld
Enebakk prestegjeld
Farsund Menighet's Ungdom
Farsund Menighet, Kirketorget
Fevik Arbeidskirke
Finnås Prestegjeld
Fjell Menighet
Flatanger menighet
Fortidsminneforeningen: eiendommer
Frosta og Åsen menigheter
Frøyland / Orstad kyrkelyd
Førde kyrkjekontor
Gand Menighet
Gaular prestegjeld, Sunnfjord prosti
Gausel menighet
Den norske kirke i Gjøvik
Gulset Menighet, Skien
Gulset Kirke   
Halden menighet
Hamar bispedømme
Hana menighet , Sandnes
Haslum menighet, Bærum
Haslum kirke   
Haslumseter Kapell
Heddal stavkirke
Helgerud menighet, Bærum
Hemsedal Sundagsskule
Hoeggen menighet
Hole kommune: Kirken   
Den norske kirke i Holmestrand
Holla menighet   
Den norske kirke i Holmestrand
Søndagsskolen i Hunn kirke
Høgskolen i Vestfold: Romanske & Gotiske kirkebygg   
Høland Menighetsblad
Høyanger kyrkjelege fellesråd og Lavik prestegjeld
Karmøy kirkelige fellesråd
Kirketorget
Konnerud Menighet
Den norske kyrkja i Kvam
Kvinesdal prestegjeld
Kyrkjene i Høyanger   
Ilen menighet
Ishavskatedralen, Tromsø
Jørpeland Kristelige Ungdomslag
Karasjok menighet
Karlsøy kirke
Karmøy kirkelig fellesråd
Karmøys kirker   
Kautokeino menighet
Kinn prestegjeld
Kyrkjer i Kinn   
Kirkelandet Kirke - Kristiansund Menighet
Kirken i Bergen
Kirken i Stavanger
Kirkene i Sauherad
Kirkene i Vestre Toten
Kirketorget
Kråkerøy Menighet
Kvam, Den norske kyrkja i Kvam   
Kvikne kirke   
Kvinesdal Prestegjeld
Kyrkja i Samnanger
Kyrkja i Sirdal
Langesund menighet
Den norske kirke i Larvik
Lavik prestegjeld
Kirkene i Lesja
Lødingen Menighet
Kyrkjene i Luster kommune   
Modum kirkekontor
Molde menighet
Den norske kirke i Molde
Moss Menighet
Møre bispedømme
Namsos kirkelig fellesråd
Nidaros bispedømme
Nidaros domkirkes menighet
Nidarosdomen
Nore Neset Kyrkje   
Nord-Hålogaland bispedømme
Norske stavkirker
Notodden kirkelig fellesråd
Odda Kirke
Olavskirken på Avaldsnes
Oppdal prestegjeld
Orkdal kirkelige fellesråd
Os Kyrkjelyd
Historien om Osen kirke
Oslo bispedømme
Kirken i Oslo
Oslo: Menighetene:
Bakkehaugen menighet
Bekkelaget menighet
Bredtved menighet
Bygdøy menighet
Bøler menighet
Elleingsrud menighet
Fagerborg menighet
Fossum menighet
Frogner menighet  
Furuset menighet
Gamle Akermenighet
Gamlebyen menighet
Grefsen menighet
Grorud menighet
Grønland menighet
Hasle menighet
Haugerud menighet
Hauketo Prinsdal menighet
Holmlia menighet
Høybråten menighet
Iladalen menighet
Kampen menighet
Klemetsrud menighet
Lamberseter menighet
Lilleborg menighet
Ljan menighet
Lovisenberg menighet
Majorstuen menighet
Manglerud menighet
Maridalen menighet
Markus menighet
Mortensrud menighet
Nordberg menighet
Nordstrand menighet
Oppsal menighet
Ormøy menighet
Paulus menighet
Ris menighet
Romsås menighet
Røa menighet
Rødtvet menighet
Sagene menighet
Sinsen menighet
Skøyen menighet
Sofienberg menighet
Stovner menighet
Sørkedalenmenighet
Tonsen menighet
Torshov menighet
Trefoldighet menighet  
Ullern menighet
Uranienborg menighet
Vestre Aker menighet
Voksen menighet
Vålerengen menighet
Østre Aker menighet
Oslo Domkirke
Den norske kirke. Rindal sokn
Rolvsøy menighet
Rossabø menighet
Rygge menighet
Røyken kirkelige fellesråd og Røyken prestegjeld
Salhus menighet
Kyrkja i Samnanger   
Kirkebygg i Sandnes   
Sandnes kirkelige fellesråd
Sannidal kirke
Sauherad prestegjeld
Menighetsbladet Helsing, Sauherad
Kyrkja i Sirdal   
Skoger Menighet
Skåre menighet
Stavanger Bispedømme
Stavkirkesymbolikk  
Steigen kirkelige fellesråd
Stord, Den norske kyrkja   
Rosekyrkja i Stordal   
Stranda prestegjeld
Strindheim menighet
Strømsgodset Menighet
Strømsø Menighet
Studentmenigheten, Universitetet i Oslo
Studentpresten i Hamar bispedømme
Sund kirke, Hordaland
Sykkylven kyrkjelyd
Sør-Hålogaland bispedømme
Tanager menighet
Tangen Menighet
Tingvoll kirke
Toten, Kirkene i Vestre Toten   
Tune Kirkes Gospel Kor
Tunsberg bispedømme
Tysvær Prestegjeld
Undredal Stavkyrkje   
Utsira menighet
The Wang church
Stavkyrkjer i Vang
Vangen kyrkje   
Vardeneset Menighet
Verran kirkelige fellesråd
Vestby menighetsblad
Viknanett: Kirker   
Vikebygd Kyrkje
Visit Norway: Historiske bygninger/steder: Kirker   
Voss: Den Norske Kyrkja i Voss
Værøy menighet
Værøy og Røst: Kirkeblad
Våler kirke
Ås prestegjeld
Ås prestegjeld, Kirkene i  
Åsane menighet
Åssiden Menighet

Til toppen av siden

Webmaster