Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Fra arbeidet  i Holla Kirke før 125-års jubiléet i 1992.
Restoration work before the 125th anniversary celebrations in 1992.
Fra arbeidet  i Holla Kirke før 125-års jubiléet i 1992.
Restoration work before the 125th anniversary celebrations in 1992.

Fra oppussingen