Holla Menighet  |     Hjemmeside                             opp
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.