Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige             opp
Holla Kirke - sydsiden 2000   |   Holla Kirke - nedenfra 2000.   |   Hengeasken nedenfor Holla Kirke   |   17.  Mai 1999.   |   Chris på orgelkrakken i Holla Kirke   |   Høsttakkefest - Holla kirke   |   Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1999   |   Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker   |   Holla Kirke mot vest, inngangspartiet   |   Holla Kirke, orgelgalleri med piper   |   Holla Kirke, mot orgelgalleri før oppussing.   |   Holla Kirke en vinterdag   |   Holla Kirke 1. juledag 1998   |   Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø   |   Alterpartiet i Holla Kirke i julen.   |   Holla Kirke, Interiørdetaljer (1)   |   Holla Kirke, Interiørdetaljer (2)   |   Fra oppussingen   |   Kirkegården nedenfor Holla Kirke, foto Jacob Knudsen.   |   Holla Kirke interiør 1983.   |   Holla Kirke vinterbilde 1970.Foto Finn Reistad   |   Holla Kirke i 1960.Foto: Arvid Høgvoll   |   Holla Kirke - mot Gleden   |   Holla Kirke - mot "Hått"   |   Holla Kirke - utsikt mot Øra 1963   |   Holla Kirke - kirkebakken 1952   |   Holla Kirke 17 Mai 1942 a.   |   Holla Kirke 17 Mai 1942 b.   |   Holla Kirke 17 Mai 1942 c   |   Holla Kirke 17 Mai 1942 d   |   Holla Kirke -nytt kobber på tårnet, ca 1920.   |   Holla Kirke ca 1910   |   Anton Valle   |   Holla Kirke med sokneprest Julius Riddervold (til venstre) og kappelan Nils Kjær. Ca 1895.   |   Holla Kirke, interiør, ca 1895   |   Holla Kirke ca 1895   |   Ulefoss med Holla Kirke ca 1875.   |   Holla Kirke - Fra Hollaboka   |   Holla Kirke - nyere historie
.............ble sakrestiet  bygget samtidig som man fikk et vindu ved prekestolen.
I 1930 sørget fru kammerherreinne Cappelen for at kirken fikk en tiltrengt ansiktsløftning.
Fra Olsen Nauen i Tønsberg ble det anskaffet en ny kirkeklokke i 1947.
Klokken har denne inskripsjon:
      Anno 1947 støpt til Holla kirke. Soli Deo Gloria;
      Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love deg
   Kall oss til Guds kjærlighet
   kall oss inn til Jesu fred.
Holla kommune ga nytt orgel til kirken i 1953, noe som i høy grad var nødvendig. For hva er vel en kirke uten fulltonende og brusende orgelmusikk?
I 1967 var Holla kirke 100 år og kom inn under riksantikvarens domene. I den anledning ble kirken igjen pusset opp. Holla kommune kostet maling og det som ellers måtte til. Arbeidet ble utført av brødrene Lommerud. Godseier Cappelen skjenket tre glassmalerier, tegnet av Finn Kraft, som også var konsulent for restaureringa. Holla Sparebank skjenket to barokklysekroner.
I siste halvdel av 1970 årene ble det innkjøpt flygel til Holla kirke, finansiert av frivillige gaver og gave fra Holla Sparebank
Høsten 1990 fikk menighetsrådet tilsendt et forslag til ny fargesetting av Holla kirke. Det var fargekonsulent Jorunn Wedel Jarlsberg som på oppdrag av fru Louise Cappelen og i samråd med riksantikvaren som hadde utarbeidet dette. Tanken var å få dette utført til 125 årsjubileet i 1992. Omtrent samtidig ble det ved en tilfeldighet oppdaget at store deler av golvet i kirken var i ferd med å råtne opp. Menighetsrådet hadde ingen valgmuligheter. Oppussing var ønskelig, men golvet måtte skiftes. Kommunenes folk foretok et overslag over hele oppussingsarbeidet, noe som var svært beleilig. .Det viste seg at regjeringen på forsommeren 1991 bevilget ekstraordinære sysselsettingsmidler.
Nome kommune søkte om midler til oppussing av Holla kirke, og ved tildelingen gikk 700.000 kr. til arbeidet!
Nå var veien klar for begge prosjektene. Fra august 1991 tiltrådte Jakob Knudsen som kirkeverge i Nome, og han har vært en viktig person i denne tiden.
De gamle støpejernslampettene og støpejernslysekronene har blitt pusset opp og henger nå på plass i kirken. ”Kafé”-lampettene fra 20-årene er tilbake og er montert på ytterveggene på galleriene. Døpefonten som brukes i kirken i dag ble laget til kirken da den var ny. Den sto lenge på loftet, men ble samtidig med opp-pussingen igjen satt i stand.  Fru Louise Cappelen har skjenket løpere som harmonerer godt med de nye fargene. Alt i alt, kirken er blitt vakker i sin nye drakt. Lys og vennlig, og innbyr til oppbyggelse og glede i Gud.
Omgivelsene rundt kirken gir fred for sjelen. Mot skolen ligger arealet Fredvoll som var tenkt som umelund, men er i stedet beplantet og lagt ut til plen. Mot vest ligger en bjørkelund som har blitt en perle. Bautaen over de falne i 2. verdenskrig ble flyttet fra Herredshuset på slutten av 80 tallet og har fått sin plass her. Mot nord har vi den gamle kirkegården fra sist på 1800 tallet, med sine vakre trekroner, som forteller om en svunnet tid. Mot øst passerer veien med sin trafikk, også barnehagen med liv og røre er den rette nabo for Holla kirke. Tidens pulserende liv, fred og ro, og kirken som midtpunkt.
Bånd til den gamle kirken på Hollahaugen har den: timeglass9 døpefont, lysestaker og kirkeklokke. Der står inngravert følgende:
        (S.O.å - Pastor) + Anno 1641 er denne Klocke støbt.
        Til Guds ære til Holen Kirche H
        Dominus Providebit.
        M Francicus Voillard Gallus Me Fesit.
     + Christian 4.'s monogram og gamle symboler.

Utdrag av historikk
til  125-års  jubileet
av Ingeborg Aas Lindgren.