Click on a picture to see it enlarged
Holla
Pictures from parishlife
In Holla            In Helgen
Menighetens 3 kirker.
Holla church from the south - 2000

Holla Kirke - sydsiden 2000
Foto: Kieth Denton
Holla Kirke - sydsiden 2000
Holla church from the north - 2000

Holla Kirke - nedenfra 2000.
Holla Kirke - nedenfra 2000.
Weeping Ash tree outside Holla church

Hengeasken nedenfor Holla Kirke.

Foto: Haldis K. Sagaas Buverud.
Hengeasken nedenfor Holla Kirke
17th May 1999 (National Day)
17 Mai 1999.
Foto: Haldis K. Sagaas Buverud.
17 Mai 1999.
Chris at the organ console in Holla church
Chris på orgelkrakken i Holla Kirke

Foto: Eivind Martinsen.
Chris på orgelkrakken i Holla Kirke
Holla church before Harvest Festival.

Høstakkefest i Holla Kirke.

Foto: Eivind Martinsen.
Høsttakkefest - Holla kirke.
Church ready for school Easter visit - 1998.

Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1998.

Foto: Marilyn Simundson, Palm Beach Gardens, FL, US.
Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1998.
Church ready for school Easter visit - 1998.
Verger/Caretaker with the bell from 1947.

Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.
Klokken har denne inskripsjon:
      Anno 1947 støpt til Holla kirke. Soli Deo Gloria;
      Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love deg
      Kall oss til Guds kjærlighet  -  kall oss inn til Jesu fred.
Foto: Marilyn Simundson, Palm Beach Gardens, FL, US.
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.
Holla church from the west.

Holla Kirke mot vest, inngangspartiet.

Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke mot vest, inngangspartiet
Organ in Holla church.

Holla Kirke, orgelgalleri med piper.

Foto: Chris Denton
Holla Kirke, orgelgalleri med piper.
Interior looking west, before restoration.

Holla Kirke, mot orgelgalleri før oppussing.

Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke, orgelgalleri med piper.
Church in Winter.

Holla Kirke en vinterdag.
Foto: Chris Denton.
Holla Kirke en vinterdag.
Christmas Day 1998.

Holla Kirke 1. juledag 1998.
Foto: Chris Denton.
Holla Kirke 1. juledag 1998.
South side of church - view towards lake.

Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø.
Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø.
South side of church - view towards lake.
Foto: Eivind Martinsen.
Chancel at Christmas - before restoration.

Alterpartiet i Holla Kirke i julen.
Bildet er tatt før opppussingen til jubileet 1992.
Foto: Eivind Martinsen.
Alterpartiet i Holla Kirke i julen.
Interior photos of Holla church (1).

Interiørdetaljer i Holla Kirke (1).
Foto: Jakob Knudsen.
Interiørdetaljer i Holla Kirke (1).
Interior photos of Holla church (2).

Interiørdetaljer i Holla Kirke (2).

Foto: Jakob Knudsen.
Holla Kirke, interiørdetaljer 2
Restoration work before the 125th anniversary celebrations in 1992.
Fra arbeidet  i Holla Kirke før 125-års jubiléet i 1992.
Foto: Eivind Martinsen.
Holla Kirke oppussing.
Graveyard of Holla church.

Kirkegården nedenfor Holla Kirke.
Foto Jacob Knudsen.
Kirkegården nedenfor Holla Kirke,
Holla church - interior 1983.
Holla Kirke interiør 1983.
Holla church in the winter of 1970.

Vinterbilde av Holla Kirke fra 1970.
Bildet er fotografert og utlånt av Finn Reistad.
Holla Kirke vinterbilde 1970.
Holla church in 1960.

Holla Kirke i 1960.

Bildet er fotografert og utlånt av Arvid Høgvoll.
Holla Kirke i 1960.
Holla church
                     - view towards "Gleden".
                     - mot "Gleden".


                     - view towards "Hått".
                     - mot "Hått".


Holla Kirke - mot
                     - view towards Øra in 1963.
                     - utsikt mot Øra 1963.


                     - 'kirkebakken' in 1952.
                     - kirkebakken 1952.

Holla Kirke - utsikt mot Øra 1963

Holla Kirke - kirkebakken 1952
17 Mai 1942.
Photographs taken after National Day celebration service in Holla church 17.5.42 - the last service Priest Hartvig C. Gjesdal took before the Nazis ordered him to leave Holla.

Bildene er tatt etter gudstjenesten.
Dette var siste gudstjeneste prest
Hartvig C. Gjesdal holdt før han ble
forvist og måtte forlate Holla.

Orginalfoto er utlånt av Helga Jørgensen
17 Mai 1942.

17 Mai 1942.

17 Mai 1942.

17 Mai 1942.
Holla church c.1920 - new copper cladding on steeple.

Holla Kirke - tårnet blir her belagt med nytt kobber, ca 1920.
Orginal utlånt av Bjarne Lia.
Holla Kirke -nytt kobber på tårnet, ca 1920
Holla church c.1910 during the insertion of a new window near the pulpit.

Holla Kirke. Arbeid igang med å sette inn vinduet ved prekestolen. ca. 1910.


Anton Valle  was priest.
Holla Kirke ca 1910.j

Holla church in 1895.
This form of photographic presentation was common in Norway at around the turn of the century, and is found in many variations. Priests:
On left: Vicar - Julius Riddervold.
On right: Curate - Nils Kjær.

Holla Kirke 1895.
Denne presentasjonsmåten var meget vanlig rundt århundreskiftet, og finnes fra de fleste kirker i Norge i flere variasjoner.
Prestene:
Til venstre: sokneprest Julius Riddervold.
Til høyre:     kappelan     Nils Kjær.

Orginalen utlånt av Aud Køller.
Kirkebilde med s.prest Riddervold og kappelan Kjær.
Holla Kirke, interiør, ca 1895
Holla Kirke ca 1895
Ulefoss and Holla Church c. 1875.

Ulefoss med Holla Kirke ca 1875.

Ulefoss med Holla Kirke ca 1875.
Webmaster: