Ny adresse / new adress:
www.holla.no/kirke


Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjų.
South side of church - view towards lake.
Foto: Eivind Martinsen.


    har ca. to tredeler av den samlede mengde gudstjenester i prestegjeldet. I tillegg er det her en del konserter og andre arangementer. Området rundt kirken er delevis "park" og delevis kirkegård. Kirkegården nedenfor kirken ble anlagt samtidig som kirken ble bygd, og er idag ikke lenger i bruk.
      etjeningen i kirken er den samme som i resten av prestegjeldet: prest, organist og to kirketjenere. Den siste som ble ansatt er organisten, engelskmannen John Christopher Denton. Hans bidrag har vært til stor inspirasjon og gitt "nytt liv" i gudstjenestene!
      irken er er menighetens viktigste samlingspunkt. Til jubileet i 1992 ble kirken pusset opp og utbedret. Fargevalget innvendig i kirken medvirker til at  kirkerommet er særdeles velegnet til gudstjenestlige formål. Til samlinger av mer sosial karakter mangler menigheten fortsatt egnede lokaler.
      irken er bygget med stein fra Ulefoss teglverk og tømmer fra de nærliggende skoger. Den er tegnet av arkitekt Holtermann og oppført under ledelse av byggmester Bauer.
      en 25. sept. 1867 ble kirken innviet av biskop Jacob von der Lippe, assistert av prosten og 10 prester fra prostiet. Året etter skjenket brukseier Niels Aall nytt orgel til kirken. Det hadde " sådan kraft og fylde at det i længre tid bidro til kirkesøkningen".
     m kirken syntes vakker og hensiktsmessig når den ble bygget, dukket det opp mangler ved den. Det var vanlig at dåpsfolket satt nede ved døren, og et dåpssakristi var ønskelig. Under 1. verdenskrig ble..........LES MER